Organizace školního roku 2017-2018 na Církevní základní škole

 

  srpen 29.8. 8:00 zahajovací porada CZŠ
29.8. 9:00 opravné a komisionální zkoušky
  září 1.9. kontrola připravenosti tříd
4.9. zahájení školního roku
8.9. v 10:00 školní mše svatá
16.9. den církevního školství
18.-20.9. adaptační kurs pro 6.A
20.-22.9. adaptační kurs pro 6.B
28.9. státní svátek
29.9. ředitelské volno
  říjen 2.10. Setkání s rodiči 1. tříd od 16 hodin
26.10.-27.10. podzimní prázdniny
28.10. státní svátek
listopad 17.11. státní svátek
20.11. ve 14:00 hodin porada za 1.čtvrtletí a v 16:00 - 18:00 hodin informační odpoledne
do 30.11. podání přihlášek na umělecké školy s talentovými zkouškami
  prosinec 10.12. až 15.12. lyžařský kurz 7.A
  12.12. od 17:00 hodin bude v kulturním domě Slávie Akademie k 15. výročí založení školy
  21.12. od 10:00 hodin adventní školní mše svatá pro CZŠ
  22.12. školní besídky žáků
23.12. - 2.1. vánoční prázdniny
  leden 3.1. nástup do školy po vánočních prázdninách
26.1. uzavření klasifikace za 1. pololetí
29.1. od 14:00 hodin klasifikační porada za 1. pololetí
31.1. ukončení 1.pololetí - vydání výpisu z katalogu za 1.pololetí
únor 2.2. jednodenní pololetní prázdniny
12.2. - 16.2. lyžařský kurz 7.B
  březen 1.3. poslední den pro odevzdání přihlášky ke studiu na SŠ
12.3.-16.3. jarní prázdniny
26.3. 15:00 - 17:00 hodin - den otevřených dveří
27.3. 10:00 hodin velikonoční mše svatá
29.3. a 30.3. velikonoční prázdniny
  duben 2.4. pondělí velikonoční
  3.4. od 13. - 17. hodin zápis do 1. tříd - 1. den
  4.4. od 13. - 17. hodin zápis do 1. tříd - 2. den
  12.4. 1. termín příjímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělávání
  13.4. 1. termín přijímacích zkoušek pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  16.4. 2. termín přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělávání
  17.4. 2. termín přijímacích zkoušek pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  16.4. od 14:00 hodin klasifikační porada za 3.čtvrtletí a v 16:00 - 18:00 hodin informační odpoledne
  30.4. ředitelské volno
  květen 1.5. státní svátek
  3.5. proběhne sběr papíru
  7.5. ředitelské volno
8.5. státní svátek
10.5. 1. náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ
11.5. 2. náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ
  červen 1.6. Mezinárodní den dětí
4.6. v 16:00 schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd s třídními učitelkami
18.6.-22.6. školní výlety
20.6. uzavření klasifikace
21.6. od 14:00 hodin klasifikační porada za 2. pololetí
22.6. od 10 hodin mše svatá
27.6. vydání vysvědčení a ukončení školního roku
28.6. ředitelské volno
29.6. ředitelské volno

Hlavní prázdniny 1.7. až 1.9. 2017, během nich budou úřední hodiny každou středu od 9:00 do 11:00 hodin!
      Zahájení přípravného týdne 29.8.2017 v 8:00 hodin
      4.9. 2017 v 7:55 zahájení školního roku 2017 - 2018

Doplnění a změny vyhrazeny.

České Budějovice 27.srpna 2017

Ing. Martin Maršík, Ph. D., ředitel školy

 

 

Novinky

Důležité

Joomla

Redakční a výukový systém pro studenty a učitele

Suplování, Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům...


Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní