Zápis žáků do 1. ročníku na Církevní základní školu

 

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

Registrační čísla dětí přijatých do 1. tříd od září 2021 naleznete ZDE
ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22 SE KONÁ:

v úterý 6. dubna 2021
      a
      ve středu 7. dubna 2021


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky získáte vyplněním elektronického formuláře od 8.3. – 30.3. na stránkách školy. Samotný zápis – předání žádostí a příloh (kopii občanského průkazu zákonného zástupce a kopii rodného listu dítěte) proběhne 6.4. - 7.4. od 9:00 – 17:00 hodin v budově CZŠ Rudolfovská 23 v Českých Budějovicích. V případě žádosti o odklad je třeba dodat doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny či klinického psychologa do 30.4.2021.

Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny 8.4.2021 po 16.00 hodině na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveřích do školy.

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 3 první třídy s celkovou kapacitou 70 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd

Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel školy

 

 

Přestup na CZŠ

Rodiče mají ze zákona možnost přihlásit své dítě na kteroukoli školu. Přestup na CZŠ je možný po osobním jednání rodičů/zákonných zástupců se zástupcem ředitele biskupského gymnázia pověřeným řízením CZŠ.

Případné přihlášky do 6. ročníku mohou rodiče podávat od 1.3.2021 spolu s kopií vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021.

Návštěvu je třeba domluvit předem na telefonním čísle 387 423 024.

 

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní