Dům dětí a mládeže a Školní klub

Biskupské gymnázium se stalo zřizovatelem nového domu dětí a mládeže (DDM) a školního klubu, který je určen pro žáky nižšího gymnázia. To nám umožňuje rozšířit nabídku bezplatných kroužků. Do těchto volnočasových aktivit mají možnost se Vaše děti přihlásit v kanceláři školy.

Středisko volného času při BIGY

Školní klub

název vyučující den čas učebna
Estetický kroužek J. Pelikánová pondělí 13,30 – 15,00 VV- 2.F
Sborový zpěv NG J. Kadlecová úterý 16,00 – 17,30 HV
Regionální dějepis R. Hesounová pondělí 15,00 – 15,45 4.E
Web + 3D tisk Baturin pondělí 14,30-15,15 IVT2
Florbal Z. Pekař pátek 14,00-15,00 TV
Horolezecká stěna P. Vondrák čtvrtek 16,15-17, 45 TV

Dům dětí a mládeže – volnočasové aktivity

název Vyučující den čas učebna
Sborový zpěv VG A. Voříšková úterý 16,00 – 17,30 HV
Kroužek ekologie V. Šlouf pátek 1 ×/14 dní 14,00 -15, 30 Fy
Psychologie J. Heller čtvrtek 1 ×/14 dní 16,15 – 17,45 4.C
Španělské divadlo El Jaber, Avila pátek 14,00 – 15,30 T2
Fotografický kroužek M. Binder pátek 1 ×/14 dní 14,00 – 15,30
Dramatický kroužek Kecová (JD) středa 17,30-19,00 JD
Klub film. diváka T. Malina čtvrtek 1 ×/14 dní 19,00 – 21,30
Volejbal P. Heppnerová středa 14,00 -15,00 TV

 DDM – předmaturanti a maturanti – cvičení

Název vyučující den čas učebna
Cvičeni z biologie I K.Drboutová pondělí 13,45-14,30 Biologie
Cvičení z biologie II K. Drboutová úterý 13,45 -14,30 biologie
Cvičení z biologie III M. Nygrýnová středa 13,45-14,30 biologie
Cvičení z biologie IV M. Nygrýnová středa 15,30-16,15 biologie
Cvičení z biologie V M. Nygrýnová čtvrtek 7,15-8,00 biologie
Cvičení z chemie I K. Drboutová pondělí 15,30-16,15 Chemie
Cvičení z chemie II M. Zvěřinová čtvrtek 15,30-16,15 Chemie
Cvičení z chemie III M. Vazačová středa 13,45-14,30 chemie
Cvičení z chemie IV Z. Herdová pátek 7.15-8,00 Chemie
Cvičení z chemie IV Z. Herdová čtvrtek 14,30-15,15 Chemie
Cvičení z fyziky I V. Šlouf středa 15,30-16,15 Fyzika
Cvičení z fyziky II V. Šlouf úterý 13,45-14,30 fyzika
Příprava na ND  I

Příprava na ND II

Příprava na ND III

Příprava na ND IV

D. Osterloh

D. Osterloh

D. Osterloh

D. Osterloh

Úterý

Úterý

Středa

středa

13,45-14,30

14,30-15,15

13,45-14,30

14,30 15,15

3.C+5.N  v 217

4.C+6.N  v 8.A

7.A v 7.A

8.A v 217

Šablony MŠMT – školní klub

název vyučující den čas učebna
Ruština M. Korostenská čtvrtek 13,45 – 15, 15 2.E
Španělština M. Djoa středa 13,45 – 15,15 6.G
Italština M. Štrunc čtvrtek 16,15 – 17,45 6.A
Angličtina M. Djoa Čtvrtek

pátek

13,45 – 14,30

13,45 – 14,30

6.G

6.G

Deskové hry Š. Černochová Klubovna DM
Čtenářský klub L. Staněk pátek 13,45-15,15 knihovna

 

Bližší informace u vyučujících nebo v kanceláři v 1. patře u M. Kudláčkové