Získali jsme zelenou vlajku

Uprostřed června nás navštívila koordinátorka programu Ekoškola. Po prohlídce školy a diskuzi s námi potvrdila to, o co jsme se všichni poslední tři roky snažili – splnili jsme Zelenou cestu!

Hned dva dny na to započala naše cesta za diplomem a vlajkou Ekoškoly. Celí natěšení jsme se sešli ráno na nádraží, odkud jsme expresem pokračovali až do Prahy. Kilometry na kolejích nám ubíhaly rychle. Rovnou z Hlavního nádraží jsme se vydali na Staroměstskou radnici, kde už v Brožíkově sále první Ekotýmy z jiných škol netrpělivě čekaly. Jako prvním z přítomných nám bylo umožněno převzít vlajku a diplom Ekoškoly. Byl to úžasný pocit, když jsme do rukou dostávali všechny ty skvělé ceny. Ještě fotka! A hotovo. Hned po vyhlášení jsme se odebrali na prohlídku Staroměstské radnice, která byla součástí programu. Hodina utekla jako voda a my se ocitli před radnicí s otázkou, co dál. Po obědě jsme stihli ještě vynikající zmrzlinu na osvěžení. Tamějších 34° v rozpálené Praze ani jinak řešit nešlo. Zpátky jsme jeli, jak jinak, než opět expresem.

Podobné akce se naše škola, pokud vše půjde dobře, zúčastní opět za tři roky při obhajobě titulu Ekoškola.

Ekotým u nás na škole funguje již třetím rokem. Nejvíce jsme byli vidět díky našemu stromu, který se nyní nachází v ořezané podobě naproti biologii. Na chodbách a nově i ve třídách hojně využívané koše na tříděný odpad, či zvětšená kapacita kolostavů, které pro nás vyrobil pan školník, jsou na Bigy naší zásluhou. Bohužel, abychom bezpečně prošli auditem, museli jsme se lehce stáhnout a pracovat s nespočtem různých tabulek. Chtěli bychom takto zpětně poděkovat za vaše odpovědi v dotazníku, který jsme pro vás nachystali během karantény.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu od vedení školy, učitelského sboru a také z řad studentů. Speciální dík patří panu řediteli Maršíkovi za skvělé zázemí, garantovi projektu Ekoškola panu učiteli Šloufovi, členům Ekotýmu, bez kterých by to zkrátka nešlo a také Ekokroužku, který se skládá ze studentů, kteří se chtějí v rámci kroužku dozvědět něco víc o ochraně životního prostředí a pomoct nám v našich projektech.

Luboš Petráň 5.N a Nikola Janovská 7.A