Úspěchy našich studentů ve fyzikální olympiádě

Dva studenti vyššího gymnázia dosáhli významného úspěchu, neboť se stali úspěšnými řešiteli krajského kola fyzikální olympiády. Jde o Dominika Sloupa ze 4.N (2. místo v kategorii C) a Kláru Michalovou ze 3.N (9. místo v kategorii D). Gratulujeme!

Děkujeme za vynaložené úsilí i dalším třem studentům naší školy, kteří se soutěže zúčastnili.