Školní program

Vážení rodiče,

v letošním roce zavede naše škola elektronické platby školních pomůcek, exkurzí, výletů a úhrad za ubytování na domově mládeže. Podobně jako některé ostatní vzdělávací instituce budeme využívat aplikaci s názvem „ŠKOLNÍ PROGRAM“. Smyslem tohoto kroku je větší pohodlí pro Vás, rodiče a transparentní nakládání s Vašimi penězi, které svěřujete škole.

Školní program slouží tedy k přesné evidenci peněz, které rodič svěří škole ve formě zálohy. Z této zálohy jsou automaticky odebírány platby, které jste až do této chvíle platili v hotovosti. Platby budou tedy bezhotovostní a každý žák bude mít samostatné konto, které si můžete ze svého počítače např. doma kontrolovat. Pokud stav konta poklesne na úroveň nižší než 200 Kč, budete informováni automaticky generovaným e-mailem.

Aby bylo možné ŠKOLNÍ PROGRAM využívat, proveďte, prosím, registraci dle následujícího postupu:

Registrace:

1. www.skolniprogram.cz
2. Registrace -> Pro registraci klikněte zde.

POZN. Pokud jste již registrováni na jiné škole, není třeba registraci opakovat. Pošlete pouze email na adresu podpora@skolniprogram.cz s uvedením svého jména, jména dítěte, školy a administrátoři provedou přeregistraci a připojení dítěte. V případě potřeby volejte na tel. č. podpory 731 303 265.

3. Vyplňte ID školy: 00666122
4. Vyplňte přihlašovací formulář (jméno a příjmení rodiče, e-mail – je potřeba pro registraci a komunikaci s programem, telefon, příjmení a jméno dítěte).
-> Zaregistrovat
5. Na Váš zadaný e-mail Vám přijde ověřující zpráva, která má omezenou platnost, tzn. HNED ji potvrďte kliknutím.
6. Poté vyčkejte na schválení registrace třídním učitelem. Potvrzení přijde e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Po přihlášení do systému naleznete v příslušné záložce ŠKOLNÍHO PROGRAMU návody, informace a kontakty.

Pro případnou pomoc s registrací kontaktujte třídního učitele pomocí e-mailu. Pro komunikaci se správcem školy a správci školní pokladny kontaktujte Bc. Romanu Svěchotovou (svechotova@bigy-cb.cz) a Ing. Blanku Zelenkovou (zelenkova@bigy-cb.cz).

Po schválení třídním učitelem je možné provést převod finančních prostředků:

1. Přihlášení do ŠKOLNÍHO PROGRAMU – záložka POKLADNA a PLATBA – naleznete zde informaci k platebním údajům – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol.
2. Na základě těchto platebních údajů převeďte požadovanou částku ze svého bankovního účtu na účet školní pokladny.
3. Po zpracování platby z Vaší banky dojde k přičtení částky na příslušné konto. Poté je třeba převést částku na dítě, případně rozdělit mezi více svých dětí, které studují na naší škole -> PŘEVÉST

Registraci a první platbu zálohy proveďte, prosím, do 14. září 2018. Výše prvotní zálohy je doporučena u všech prvních ročníků v částce 2 000 Kč a u ostatních ročníků 700 Kč za každé dítě. Nezapomeňte, prosím, že pokud je dítě ubytováno na domově mládeže, je třeba tuto zálohu příslušně navýšit.

Podrobnější informace k registraci a obsluze školního programu naleznete na webu školy.

Děkujeme za spolupráci!

Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel ŠPO

icopdfŠkolní program – návod pro registraci

icopdfŠkolní program – návod k Online pokladně