Rakouský advent

V čase předvánočním jsme se i my vydali poznávat krásy a historii Horního Rakouska. Program pro nás připravila p.uč. Hesounová a opravdu jsme poznali spoustu nových míst a jejich historii. Naší první zastávkou bylo hornorakouské město Wels. Po příjezdu jsme prošli historickou branou a vstoupili do krásného centra, o nějž se velkou měrou zasloužil císař Maxmilián I., který ve městě rád pobýval. Měli jsme tak možnost poznat krásu a historii města a pak se ještě na chvilku pozastavit na místních adventních trzích. Poté jsme již vyrazili směrem k Travenskému jezeru, které nás doslova oslnilo svou krásou a přírodní i horskou scenérií. Navštívili jsme místní zámek Ort, v rámci kterého jsme se opět ocitli v obklopení vánoční atmosféry. Statečnější z nás se poté ještě projeli na lodi po jezeře a poté už byl nejvyšší čas odjet zpět do Českých Budějovic. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme si výlet užili a podařilo se nám nasát tu správnou vánoční náladu.

Tomáš Pikl 2.C