Puškinův památník

Dne 30. 4. 2021 proběhlo na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích krajské kolo soutěže ARS POETICA – Puškinův památník v ruské recitaci. Za naší školu se této soutěže zúčastnila Anna Kanajkina ze třídy 3.E s básní Sergeje Michalkova „Koťata“. Natočila video, které do soutěže poslala. V kategorii slovního projevu – sólová recitace obdržela „čestné uznání“ za účast a dobrý výkon. K tomuto výsledku jí srdečně gratulujeme.

Vyučující ruského jazyka M. Korostenská