Přátelské vztahy jsou na Bigy teď to nejdůležitější 

Přišel čas návratu dětí do školy, kdy se některé vracejí do svých lavic po šesti měsících. „Uvědomujeme si, jak těžké období žáci prožívali,“ říká ředitel Biskupského gymnázia Martin Maršík a pokračuje „rozumíme také jejich nejistotě při přechodu z distanční výuky na výuku prezenční. Chápeme jejich obavy i obavy rodičů, aby najednou nebylo mnoho testů či nebyla nová látka probírána příliš rychle. Proto jsme zvolili model postupného rozjezdu s důrazem na obnovení studijních návyků, které patří k prezenční výuce“.
Na Biskupském gymnáziu udělali v minulých dnech dotazníkové šetření, ze kterého je patrná obtížná situace studentů školy při distanční výuce. Vyplněné dotazníky se vrátily od 610 žáků. Z odpovědí vyplynulo, že téměř 40% dětí má problémy s usínáním, více než 30% žáků má strach o zdraví svých blízkých, 15% respondentů nemá doma klid na výuku a nemalé procento dětí také uvedlo, že se zhoršuje jejich domácí prostředí. „I proto považujeme nyní za nejdůležitější obnovení kamarádství a první školní týden jsme zaměřili na upevnění třídních kolektivů a znovunavázání přátelských vztahů. Nebyl zde tedy prioritou výklad učitele, nová vyučovaná látka, ale společné aktivity studentů“ říká ředitel Bigy.
Společný čas prožili žáci při putování po římovských kapličkách, nebo návštěvou muzea. Také samozřejmě probíhaly společné aktivity ve třídách, kdy studenti hráli divadlo, deskové hry nebo si povídali. „Věřím, že se nám rozjezd k nové školní práci povedl a žáci nebudou mít s klasickou formou výuky problémy. A pokud se přeci jen nějaké vyskytnou, jsme připraveni je společně řešit“ uzavírá Martin Maršík.