Postup do celostátního kola Olympiády ve francouzštině

Za velké podpory našich tříd jsme se 8. 4. 2021 zúčastnili krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce.

Olympiáda se odehrávala na platformě MS Teams, kde se sešli soutěžící všech kategorií. Po úvodu každý obdržel konkrétní čas na připojení; každý účastník měl přibližně 10 minut na svůj vlastní projev. Mimo vlastního představení nás také čekalo losování témat, o kterých bylo třeba bez přípravy mluvit několik minut. Témata byla různorodá, počínaje povídáním o naší výuce během pandemie, až po náš vztah k přírodě. Soutěžilo se v několika kategoriích:

V kategorii ZŠ/VG I skončila Barbora Kvapilová na 2. místě a Kateřina Schwingerová na 7. místě.

Také v kategorii SŠ I mělo Bigy své zastoupení. Na 2. místě se umístila Zuzana Hudáčková a 3. místo obsadila Marcela Růžičková.

V kategorii SŠ II obsadili první 2 místa rovněž studenti z Bigy. Na 1. místě se umístil Prokop Žák a na 2. místě Šimon Zavadil. Vzhledem k tomu, že Prokop Žák vyhrál svou kategorii (mj. získal plný počet bodů), postupuje do celostátního kola. Všichni věříme, že i tam uspěje, a to stejnou měrou.

I přesto, že se Olympiáda musela konat online, velmi se vydařila. Děkujeme pořadatelům za organizaci a těšíme se na příští rok.

Vaši studenti ze 7.B
Šimon Zavadil & Prokop Žák