Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Dotazy, připomínky a náměty můžete posílat na e-mail: skolskarada@bigy-cb.cz

Školská rada působí ve složení:

Zástupce pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Jiří Heller (předseda)
  • Mgr. Ondřej Záleský

Zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Ing. Jan Marek
  • Matyáš Moravec

Zástupce zřizovatele:

  • Monz. David Henzl
  • Ing. František Mrosko

icopdfJednací řád školské rady

icopdfPůsobnost školské rady dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

 

Zápisy

icopdfZápis ze schůze 24. 2. 2021

icopdfZápis ze schůze 26. 11. 2020

icopdfZápis ze schůze 5. 12. 2019

icopdfZápis ze schůze 13. 6. 2019