Rámcový harmonogram školního roku 2020/2021

Zde naleznete původní harmonogram školního roku. Aktuálně není platný.

ZÁŘÍ

1.9. Začátek vyučování ve školním roce 2020/2021
31.8. – 4.9. Cyklokurz Nová Pec (1.C, 3.E, 3.N, 5.A)
31.8. – 4.9. Sportovně turistický kurz Tatry (žáci 2.roč. SŠ)
1.-11.9. Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška
4.9. Školní mše svatá pro nižší gymnázium
7. a 8.9. Adaptační kurz Zlatá Koruna (1.N)
8. a 9.9. Adaptační kurz Zlatá Koruna (1.A)
9. a 10.9. Adaptační kurz Zlatá Koruna (1.E, 1.F)
10.9. DSD I – písemná zkouška
11.9. Školní mše svatá pro vyšší gymnázium
14.-17.9. DSD I – ústní zkouška
17.9. Učební styly (přednáška KPPP; 1.A, 2.A)
17.9. AIESEC – přednáška pro maturanty
21.-22.9. Adaptační kurz na Hosíně (6.N)
22.-23.9. Adaptační kurz na Hosíně (8.A)
25.9. Ředitelské volno
29.-30.9. Adaptační kurz na Hosíně (4.C)
30.9.-1.10. Adaptační kurz na Hosíně (6.G)
30.9. Bilingvní cyklus – španělské divadlo (návštěva z ambasády)
do 30.9. Přijímací řízení SŠ – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky

 

ŘÍJEN

2.10. Školní mše svatá pro učitele středních škol v ČB
6.10. Nové Hrady – každodennost 19. století (4.C)
9.10. Školní mše svatá pro třídy 1.A a 8.A
12.-16.10. Jeden svět na školách (1.E, 1.F, 1.N, 3.A, 2.F, 6.A, 4.E, 4.N, 7.A, 7.B, 5.E)
14.10. Český Krumlov – dějepisná exkurze (SD maturitní)
15.10. Učební styly (přednáška KPPP; 1.C, 1.E, 1.F, 1.N)
16.10. Školní mše svatá pro třídy 1.E a 6.G
23.10. Školní mše svatá pro třídy 1.F a 7.B
28.10. Státní svátek – Den vzniku Československa
29. a 30.10. Podzimní prázdniny
Další akce: Diakonie Českobratrské církve evangelické – Rolnička
  Návštěva knihovny (1.E, 1.F)
  Tábor – dějepisná exkurze (6.G)
říjen/listopad Anatomický ústav při 1.LF (SBi maturitní)

 

LISTOPAD

6.11. Školní mše svatá pro Konzervatoř
13.11. Školní mše svatá pro třídy 1.N a 6.N
16.11. Ředitelské volno
17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20.11. Školní mše svatá pro 1.C a 4.C
20.11. Den informovanosti o domácím násilí
23.11. DSD II – pilotní zkouška (8.A, 6.N, 4.C)
24.11. Pegagogická rada + Konzultační odpoledne
24.11. DSD II – písemná zkouška (8.A, 6.N, 4.C)
27.11. Školní mše svatá pro Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka
Další akce: DELF
  Festival Francouzský podzim
  Post Bellum – Paměť národa
  Hydrobiologický ústav (1.C, 4.A)
  Parazitologický ústav + molekulární biologie (SBi předmaturitní)
  Hodina moderní chemie – pořádá VŠCHT (4.A, 2.N, 2.F, 2.E)
  Přednáška v Jihočeském muzeu (SD maturitní)
Oblastní archiv v Třeboni – přednáška s expozicí (SD předmaturitní)
J.A. Komenský – přednáška (4.N)
Bible – přednáška (5.A)

 

PROSINEC

do 1.12. Termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
1.12. B2 First (FCE)
4.12. Den postižení
5.12. C1 Advanced (CAE)
7.-9.12. DSD II – ústní zkoušky (8.A, 6.N, 4.C)
7.12. Táborská Eurolyra (recitační soutěž ve španělštině)
14.12. Vánoční večírek – bilingvní cyklus
21.12. Školní florbalový turnaj­ – Všesportovní hala
23.12. Školní mše svatá pro Bigy
23.12. – 3.1. Vánoční prázdniny
Další akce: Haus der Natur, Salzburg (4.N, 4.E, 2.C, 6.A)
  Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu ČR (5.N, SZv; termín dle situace)
  Památník Terezín (SZv předmaturitní; termín dle situace)
  Divadelní představení (6.N, 4.C)
  Výstava Sběratelství v Jihočeském muzeu (3.A)
  Výstava Lanna v Jihočeském muzeu (3.E)
  Expozice o pravěku v Jihočeském muzeu (3.A)
Vánoční Třeboň (1.N, 1.F)
Sportovní kurz – lyžařský výcvik

 

LEDEN

4.1. Začátek vyučování v roce 2021
4.1. Den otevřených dveří
8.1. Školní mše svatá pro třídu 3.A
15.1. Školní mše svatá pro třídu 4.A
do 15.1. MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.
15.1. Maturitní ples třídy 6.G
18.-22.1. AIESEC – program Edison
21.1. Techmánie (2.A, 4.A)
22.1. Školní mše svatá pro Gymnázium Česká
22.1. Maturitní ples třídy 8.A
25.1. Do 14 hodin uzavřené známky za první pololetí (zapsané v Bakalářích).
26.1. Matematická olympiáda – školní kolo (kat. C, B)
26.1. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin).
27.1. Matematická olympiáda – okresní kolo (kat. Z9)
28.1. Rozdání výpisů vysvědčení za první pololetí.
28.1. Maturitní ples třídy 4.C
29.1. Jednodenní pololetní prázdniny.
do 29.1. Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo
Další akce: Tříkrálová sbírka – Městská charita
  Školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce
  Školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce
  Školní kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce
  Školní kolo Biologické olympiády (kat. D, C – nižší gymnázium)
  Pythagoriáda – školní kolo
  Hudební koncert – Praha
  Návštěva veřejného jednání krajského nebo okresního soudu v ČB (7.A, 7.B, 5.E)
  Sportovní kurz – lyžařský výcvik

 

ÚNOR

4.2. Maturitní ples třídy 6.N
5.2. Školní mše svatá pro třídu 2.E
12.2. Školní mše svatá pro třídu 2.N
15.-21.2. Jarní prázdniny
23.2. DSD I – pilotní zkouška
26.2. Školní mše svatá pro Gymnázium Jírovcova
Další akce: Školní kolo Biologické olympiády (kat. B, A – vyšší gymnázium)
  Soutěž Frankofonie
  Návštěva Magistrátu města ČB (6.A, 4.N, 4.E)
  Den na FF JU
  Památník Vojna – Příbram (6.A, 4.N, 4.E, SD maturitní)
  Den Evropského parlamentu mládeže (EYP)
  Divadelní představení (2.N)
  Lidice, Hrádek u Nechanic – dějepisná exkurze (8.A)

 

 

BŘEZEN

do 1.3. Odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení SŠ.
5.3. Školní mše svatá pro třídy 4.E a 5.E
10.3. DSD I – písemná zkouška
12.3. Školní mše svatá pro třídu 2.A
12.3. Matematický den  (bilingvní cyklus)
15.-19.3. DSD I – ústní zkoušky
16.3. Matematická olympiáda – krajské kolo (kat. Z9)
19.3. Školní mše svatá pro třídu 3.E
19.3. Taller de español para profesores de secundaria
21.3. ELI Beamlines (SFy maturitní)
26.3. Školní mše svatá pro „Zemědělku“ a „Zdrávku“
30.3. Matematická olympiáda – krajské kolo (kat. C, B)
31.3. Matematická olympiáda – okresní kolo (kat. Z6,7,8)
Další akce: Krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce
  Den Frankofonie – akce ve spolupráci s Francouzskou aliancí
  Život dětem
  Pythagoriáda – okresní kola
  Matematický klokan
Matematický náboj – Praha
Krajské kolo Biologické olympiády (kat. A)
Exkurze – koncentrační tábor Mauthausen (6.A, 4.N, 4.E)
Exkurze k památníku Jana Palacha ve Všetatech (3.C, 6.G, 4.C)
Oslavy 30 let Bigy – koncert, divadlo

 

DUBEN

1.4. Velikonoční prázdniny
2.4. Státní svátek – Velký pátek
5.4. Státní svátek – Velikonoční pondělí
6.-9.4. Maturitní zkouška – písemné práce Čj a Cj
9.4. Školní mše svatá za maturanty
16.4. Školní mše svatá pro třídy 3.N a 5.N
12.-28.4. Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, včetně dvou řádných termínů jednotných zkoušek
20.4. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin) + Konzultační odpoledne
21.4. Techmánie (2.E, 2.N)
23.4. Školní mše svatá pro Střední školu obchodu, služeb a podnikání a VOŠ České Budějovice
26.-27.4. Celostátní festival studentského divadla ve španělštině (Brno)
27.4. Uzavření klasifikace pro maturitní ročníky (do 12 hodin!!)
28.4. Klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročníky
30.4. Školní mše svatá pro třídy 5.A a 7.A
30.4. Ukončení školní docházky maturitních ročníků – předání vysvědčení
Další akce: Poznávací zájezd Francie – Provence (zájezd odložený z června 2020)
Krajské kolo Biologické olympiády (kat. B)
Okresní kola Biologické olympiády (kat. C, D)
Lékařská přednáška – samovyšetření prsu a varlat (4.N, 4.E, 2.C, 6.A)
Poznávací zájezd do Velké Británie
Sportovní den s gymnáziem Bad Leonfelden
Přednáška na téma konzumerismus (7.A, 7.B, 5.E)
Divadlo Český Krumlov (3.E, 3.N; termín dle situace)
Památník národního písemnictví (4.E; termín dle situace)
Památník Terezín, hora Říp (2.N)
Národní galerie – Anežský areál (4.N)
Národní památník hrdinů Heydrichiády (1.N, 4.A)
Praha – dějepisná exkurze (7.A)
Schmiding – projektová práce (německý jazyk)

 

KVĚTEN

2.5. – 15.5. Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy; nepovinná zkouška Matematika rozšiřující (termíny určí MŠMT do 15.1.2021)
7.5. Školní mše svatá pro třídu 4.N
7.5. Den Evropy
14.5. Školní mše svatá pro třídu 6.A
17.5. – 21.5. Ústní maturitní zkoušky (třídy 8.A, 8.B, 6.N, 6.G, 4.C)
21.5. Školní mše svatá pro třídu 2.F
21.5. Techmánie (2.F)
21.5. Planetárium ČB (1.C, 3.E, 3.N, 5.A)
28.5. Školní mše svatá pro třídu 2.C
Další akce: Setkání sborů tří zemí (na Bigy)
  Projektový den – vyšší gymnázium
  Liga proti rakovině
  Botanická exkurze (2.N, 2.E, 2.F)

 

ČERVEN

4.6. Školní mše svatá pro třídu 3.C
11.6. Školní mše svatá za dárce a dobrodince kostela sv. Rodiny
21.6. Návštěva Institutio Cervantes v Praze (3.E)
22.6. Uzavření klasifikace za II. pololetí (do 17 hodin)
23.6. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin)
do 25.6. Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro podzimní zkušební období)
29.6. Školní mše svatá pro Bigy
30.6. Ukončení II. pololetí – vydání vysvědčení
Další akce: Geologická exkurze (1.N, 1.E, 1.F, 3.A)
  ZOO Praha (3.N, 3.E, 5.A)
  Botanická exkurze/ Zoologická exkurze (SBi předmaturitní)
  Poznávací zájezd do Velké Británie
  Sportovní kurz – Chorvatsko (třídy 7.A, 5.N, 5.G, 3.C)
 
1.7. – 31.8. Hlavní prázdniny.
  Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne

Ve středu 1. září 2021.

Pozn.

Termíny všech akcí jsou závislé na epidemiologické situaci.

Konec školního roku (především měsíc červen) je řešen orientačně, termíny se mohou změnit podle situace.