Francouzské čtení divadelních her

V době, kdy byl návrat k prezenční výuce v nedohlednu, se naší třídě v rámci výuky francouzského jazyka naskytla pozoruhodná příležitost. Díky paní učitelce Krejčí jsme byli zapojeni do projektu zvaného „10 sur 10“ (10 na 10). Jedná se o nacvičování francouzských čtených divadelních her studenty s pomocí profesionálů. Výsledek celé akce je pak předveden samotným autorům. Jak již název projektu napovídá zmíněných divadelních her je 10, každá z nich má 10 stran a také 10 postav.
Kromě již zmiňovaných autorů si nahrávky studentů (včetně těch našich) budou moci poslechnout také návštěvníci festivalu čteného divadla 10 sur 10. Navíc bude pár členů našeho provizorního divadelního sboru vybráno jako účastníci mezinárodního setkání čteného divadla, kde budou moci znovu předvést své divadelní nadání i vše co se během projektu o hraní naučili. Samotné nacvičování probíhalo výhradně přes počítač. Ze souboru her nám byla vybrána „Roméo et Juliette n‘aura pas lieu“ (tedy Romeo a Julie nebude) od belgického autora s lehce nevyslovitelným jménem Merlin Vervaet.
S naší inscenací hry jsme se začali seznamovat postupně, přes trénink správné artikulace a simulaci emocí až k samotnému výkladu scénáře a rozdělování rolí. Na Zoom schůzkách nám divadelní základy a všeobecnou přípravu na nahrávku poskytovala velmi milá a sympatická lektorka Katia. Ačkoliv to pro většinu z nás bylo první řádné setkání s rodilým mluvčím ve francouzském jazyce, s pomocí paní učitelky Krejčí jsme se vždy bez problémů domluvili. Během pěti hodin tzv. ´ateliers´ jsme se stihli naučit spoustu nových věcí a setkat s mnoha novými zkušenostmi. Nejen, že jsme si rozšířili slovní zásobu, ale byl nám poskytnut náhled do prostředí divadla a celého procesu vzniku divadelní hry. Tyto znalosti jsme si měli možnost rozšířit při posledním společném atelieru, kdy se na nahrávku naší nacvičené práce přišel podívat i samotný autor hry, Merlin Vervaet. Po konci nahrávky byl vyhrazen prostor pro doplňující otázky na autora, který se nám svěřil například s tím, jak dlouho mu běžně trvá napsat hru, jakou postavu by si nejraději sám zahrál, co za scénář momentálně píše, nebo jaký je jeho oblíbený hudební žánr.
Daniel Dolejší, Natálie Mertová, Adriana Okřinová /3.C