Den otevřených dveří 2020

Učení rozhodně není nuda. O tom se přesvědčili zájemci o studium naší školy v rámci pondělního dne otevřených dveří.

Studenti v bílých pláštích zasvěcovali v odborných učebnách chemie, biologie či fyziky své potenciální budoucí spolužáky do tajemného světa pod mikroskopem, ukazovali jim, jak vypadá a funguje lidské tělo nebo si mohli sami vyzkoušet „malé“ zázraky přírody. V učebně IVT si zas postavili vlastní počítač. Cestou do schodů mohli obdivovat „recyklovaný ekostrom“ našeho školního ekotýmu. Vyučující cizích jazyků jim zodpověděli všechny otázky na výuku anglického, německého, španělského a francouzského jazyka.

Kdo byl znaven „vyčerpávajícími“ informacemi, ocenil improvizovanou kavárnu a dítka jistě uvítala i hernu.

Pokud právě vás některý z našich čtyř studijních programů zaujal, přijďte si k nám vyzkoušet i přijímačky nanečisto a využijte i přípravných kurzů na přijímací řízení.

Těšíme se, že se v příštím roce právě s vámi setkáme přímo v našich učebnách.