Biologická olympiáda na Bigy

Pátek 26.3.2021 byl pro některé studenty vyššího gymnázia ve znamení biologie. Konalo se školní kolo Biologické olympiády kategorie A pro předmaturitní a maturitní ročníky a kategorie B, která odpovídá kvintám a sextám. Téma pro obě kategorie bylo kvůli koronavirové situaci stejné jako minulý rok a to: Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Přihlásit se mohli všichni nadšenci, kteří si chtěli olympiádu vyzkoušet a našli si na ni čas.

Školní kolo pro obě kategorie se skládá celkem ze čtyř částí: poznávačky, teoretické části a dvou praktických úkolů. Celá letošní olympiáda se odehrávala v online prostředí a z toho důvodu byly všechny úkoly oproti předešlým ročníkům o ¼ zkráceny. Při přípravě mohli účastníci čerpat z vlastních znalostí biologie nebo i ze speciálně vytvořené příručky, která obsahuje mnoho zajímavých a užitečných informací týkajících se tématu olympiády.

Umístění:

Kategorie A:

 1. místo Nikola Janovská (7.A)
 2. místo Prokop Nestával (7.A)
 3. místo Anna Votrubová (7.A)

Kategorie B:

Účastníci kategorie B předvedli opravdu výjimečné výkony a celkové pořadí bylo nakonec velmi těsné:

 1. místo Tereza Průšová (5.A)
 2. místo Daniela Jambalová (4.N)
 3. místo Dominik Sloup (4.N)

V pondělí 29. 3. 2021 se konala Biologická olympiáda také na nižším stupni Bigy a studenti dosáhli následujících výsledků.

Kategorie C (ročníky odpovídající tercii a kvartě):

 1. místo Anna Havlíčková (3.A)
 2. místo Emma Hrušková (2.E)

 

Kategorie D (prima a sekunda):

 1. místo František Chalupa (2.A)
 2. místo Stella Rusová (2.A)
 3. místo Kateřina Matějková (1.A)

 

Všem patří velká gratulace. Úspěšní studenti postupují do dalšího kola na celostátní úrovni.

Děkujeme všem, kteří se olympiády zúčastnili, a postupujícím přejeme i nadále mnoho úspěchů.

Nikola Janovská, 7.A