Bio-nadšenci z Bigy opět zasahují

Školní kolo Biologické olympiády, které se konalo ke konci března tohoto roku, odstartovalo měsíc intenzivní přípravy. Pro úspěšné řešitele školního kola totiž nastal v úterý 27.4.2021 čas otestovat své znalosti v krajském kole Biologické olympiády kategorie B. Hned tři dny poté následovalo krajské kolo kategorie A. Olympiáda byla opět kvůli koronavirové situaci psána online formou v rámci systému Moodle, který mimo jiné tento rok využili také organizátoři Chemické olympiády.

Oproti školnímu kolu BiO sestávalo krajské kolo z pěti částí, a sice testu všeobecných znalostí, poznávačky rostlin i živočichů a tří úloh, které se vázaly k letošnímu tématu: Obrana živočichů a rostlin. V rámci tří vyčerpávajících hodin byli naši studenti prověřeni ze znalostí mikrobiologie, fyziologie, genetiky, a dokonce i špetky ekologie. I přes znatelně náročnější úlohy se ale biologičtí nadšenci nedali a předvedli skutečně výjimečné výkony.

V kategorii B, která odpovídá kvintám a sextám, jsme měli hned dva úspěšné řešitele. Prvním z nich byl Dominik Sloup ze 4.N, který s 67,5 body dosáhl výborného 6. místa. Na krásném 11. místě se poté umístila Tereza Průšová z 5.A.

I v kategorii A, které se účastní maturitní a předmaturitní ročníky, jsme měli vzornou reprezentaci. Skvělého 13. místa dosáhla favoritka školního kola – Nikola Janovská ze 7.A.

Všem účastníkům vřele děkujeme za vynikající reprezentaci školy a těšíme se na další akademické úspěchy.

Dominik Sloup, 4.N