Rozvrhy na školní rok 2018/2019

 

Rozvrhy tříd nižšího stupně (1.-5. třída)- 2018/2019

Rozvrhy tříd vyššího stupně (6.-9. třída)- 2018/2019

 

SEZNAM ZKRATEK PŘEDMĚTŮ

Zkratka Předmět
Čj Český jazyk
Aj Anglický jazyk
Nj Německý jazyk
Fj Francouzský jazyk
D Dějepis 
Ov Občanská výchova
Z Zeměpis
M Matematika
Přírodopis 
Fy Fyzika 
Ch Chemie
Hv Hudební výchova
Vv Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tv Tělesná výchova
Na Náboženství
Ivt Informatika a výpočetní technika
Et Etika
Drv Dramatická výchova
Prv Prvouka
Vz Výchova ke zdraví
PzkČ Příprava na přijímací zkoušky z Čj
PzkM Příprava na přijímací zkoušky z M
KrNj Kroužek Německého jazyka
KrFj Kroužek Francouzského jazyka
PH Pohybové hry
Vla Vlastivěda
IP Individuální péče
ŠD Školní družina

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN ROKU 2018-2019
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

Joomla

Redakční a výukový systém pro studenty a učitele

Suplování, Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům...


Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní