Rozvrhy na školní rok 2020/2021

 

Rozvrhy I. stupeň - 2020/2021

Rozvrhy II. stupeň - 2020/2021

 

SEZNAM ZKRATEK PŘEDMĚTŮ

Zkratka Předmět
Čj Český jazyk
Aj Anglický jazyk
Nj Německý jazyk
Fj Francouzský jazyk
D Dějepis 
Ov Občanská výchova
Z Zeměpis
M Matematika
Přírodopis 
Fy Fyzika 
Ch Chemie
Hv Hudební výchova
Vv Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tv Tělesná výchova
Na Náboženství
Ivt Informatika a výpočetní technika
Et Etika
Drv Dramatická výchova
Prv Prvouka
Vz Výchova ke zdraví
PzkČ Příprava na přijímací zkoušky z Čj
PzkM Příprava na přijímací zkoušky z M
KrNj Kroužek Německého jazyka
KrFj Kroužek Francouzského jazyka
PH Pohybové hry
Vla Vlastivěda
IP Individuální péče
ŠD Školní družina

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní