Organizace školního roku 2016-2017 na Církevní základní škole

 

  srpen 29.8. 8:00 zahajovací porada CZŠ
29.8. 9:00 školení učitelů CZŠ - kyberšikana
30.8. - 31.8. opravné a komisionální zkoušky
31.8. kontrola připravenosti tříd
  září 1.9. zahájení školního roku
9.9. školní mše sv. v 10:00
13.9. od 11:45 zeměpisný pořad "Filipíny" v Metropolu pro 2. stupeň
16.9. den církevního školství
28.9. státní svátek
  říjen 3.10. Setkání s rodiči 1. tříd od 16 hodin
26.10.-27.10. podzimní prázdniny
28.10. státní svátek
listopad 17.11. státní svátek
18.11. ředitelské volno
21.11. ve 14h porada za 1.čtvrtletí a v 16 - 18 hodin informační odpoledne
do 30.11. podání přihlášek na umělecké školy s talentovými zkouškami
  prosinec 20.12. od 10 hodin adventní školní mše svatá pro CZŠ - v kostele Panny Marie Růžencové, v areálu kláštera petrínů. (Žižkova tř.)
  22.12. ředitelské volno
23.12. - 2.1. vánoční prázdniny
  leden 3.1. nástup do školy po vánočních prázdninách
20.1. uzavření klasifikace za 1. pololetí
23.1. od 14 hodin klasifikační porada za 1. pololetí
29.1. až 2.2. lyžařský kurz pro 7. ročník
31.1. ukončení 1.pololetí - vydání výpisu z katalogu za 1.pololetí
únor 3.2. jednodenní pololetní prázdniny
  březen 1.3. poslední den pro odevzdání přihlášky ke studiu na SŠ
6.3.-10.3. jarní prázdniny
20.3. 15.-17. hodin - den otevřených dveří
  duben 4.4. od 13. - 17. hodin zápis do 1. tříd
  5.4. od 13. - 17. hodin zápis do 1. tříd (pouze v případě nenaplnění kapacity)
  11.4. od 10 hodin velikonoční mše svatá
  12.4. 1. termín příjímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělávání
  13.4. a 14.4. velikonoční prázdniny
  17.4. pondělí velikonoční
  18.4. 1. termín přijímacích zkoušek pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  19.4. 2. termín přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělávání
  20.4. 2. termín přijímacích zkoušek pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  24.4. od 14h klasifikační porada za 3.čtvrtletí a v 16 - 18 hodin informační odpoledne
  květen 1.5. státní svátek
8.5. státní svátek
  červen 1.6. Mezinárodní den dětí
5.6. v 16:00 schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd s třídními učiteli
19.6.-23.6. školní výlety
23.6. uzavření klasifikace
26.6. od 14 hodin klasifikační porada za 2. pololetí
27.6. od 10 hodin mše svatá
28.6. Akademie třídy 9.A od 16:00 hodin - všichni jsou srdečně zváni - hlavně rodiče 9.ročníku
30.6. vydání vysvědčení a ukončení školního roku

Hlavní prázdniny 1.7. až 1.9. 2017, během nich budou úřední hodiny každou středu od 9:00 do 11:00 hodin!
      Zahájení přípravného týdne 29.8.2017 v 8:00 hodin
      4.9. 2017 v 7:55 zahájení školního roku 2017 - 2018

Doplnění a změny vyhrazeny.

České Budějovice 29.srpna 2016

Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel školy

 

Novinky

Joomla

Redakční a výukový systém pro studenty a učitele

Suplování, Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům...


Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.