Všeobecné informace

Církevní základní škola je organizační součástí Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Církevní základní školu i biskupské gymnázium zřídilo českobudějovické biskupství. Obě jednotky mají společné ředitelství; ředitel je společný a jeho zástupce je pověřený řízením Církevní základní školy. Obě školy mají společný ekonomický úsek a při hospodaření se řídí týmiž pravidly. Výchova a výuka probíhá na stejném filozofickém základě (viz. motto).


Mapa CZŠ a BIGY

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní