Ekoškola

Jde o mezinárodní program, v rámci kterého studenti snižují dopad provozu školy či svého jednání na životní prostředí a zlepšují tak prostředí školy a jejího okolí. Vede ke spolupráci studentů, profesorů, vedení školy i místní komunity.

Kde se myšlenka uvedení projektu u nás na gymnáziu zrodila? První vlaštovkou bylo prosazení návrhu na zavedení košů na tříděný odpad na každém patře. To se povedlo na půdě školního parlamentu studentovi Luboši Petráňovi, který poté začal prosazovat myšlenku Ekoškoly na Bigy.

„Mám své zkušenosti s Ekoškolou z dob, kdy jsem navštěvoval ZŠ a ZUŠ Bezdrevská. Tato škola byla a je v programu Ekoškola velmi aktivní, což se projevuje důrazem na environmentální témata od třídění odpadu přes šetření energiemi až po pěstování rostlin na školní zahradě. Řekl jsem si, že bychom mohli společně docílit ekologičtějšího provozu školy. Mimo jiné i proto, že chodíme na Biskupské gymnázium, bychom měli žít v souladu s přírodou,“ sděluje Luboš. S myšlenkou zapojit naše gymnázium do programu Ekoškola pak seznámil školní parlament a následně po několika schůzích s panem ředitelem Ing. Martinem Maršíkem, Ph.D. byla naše škola zaregistrována do programu.

Následně vznikl Ekotým, jakýsi hybatel aktivit Ekoškoly. Ten se k dnešnímu dni skládá z 19 členů z různých tříd. Členové Ekotýmu se zúčastnili školení, na kterém se dozvěděli podrobné informace o projektu Ekoškola. Projekt dále podporuje garant z řad učitelů, Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. a další pedagogové: Mgr. Markéta Syrovátková, Mgr. Jitka Pelikánová, Mgr. Nikola Vondráková a Mgr. Pavel Vondrák.

Rádi bychom, aby se Ekotým ještě trochu rozrostl. Pokud bys měl/a zájem se k nám přidat, napiš na ekotym.bigy(at)gmail.com. Tam se můžeš dozvědět více o zvolených problémech a tématech k řešení, jako například šetrná doprava do školy nebo do práce, uklízení okolí školy, třídění odpadu ve škole a řadě dalších.

Těšíme se na spolupráci!

Váš Ekotým