Dům dětí a mládeže a Školní klub

Biskupské gymnázium se stalo zřizovatelem nového domu dětí a mládeže (DDM) a školního klubu, který je určen pro žáky nižšího gymnázia.To nám umožňuje rozšířit nabídku bezplatných kroužků. Do těchto volnočasových aktivit mají možnost se Vaše děti přihlásit v kanceláři školy.

Nabídka kroužků DDM pro rok 2019/2020

 SEKCE PŘÍRODOVĚDNÁ – maturitní a předmaturitní ročníky

název vyučující čas učebna
Cvičení z biologie I PaeDr. Nygrýnová Pondělí 13,45 – 14,30 Biologie
Cvičení z biologie II Mgr. Drboutová Pondělí 15,30 – 16, 15 Biologie
cvičení z biologie III PaeDr. Nygrýnová Čtvrtek 13,45 – 14,30 Biologie
Cvičení z biologie IV Mgr. Drboutová Středa 13,45 – 14,30 Biologie
Cvičení z chemie I Mgr. Vazačová Středa 15,30 – 16,15 Chemie
Cvičení z chemie II Mgr. Drboutová Pondělí 15,30 – 16,15 Chemie
Cvičení z chemie III Mgr. Drboutová Středa 15,30 – 16,15 Biologie
Cvičení z chemie IV RNDr. Herdová Čtvrtek 13,45-14,30 Chemie
Cvičení z fyziky I Mgr. Šlouf, Ph.D. Úterý 15,30- 16,15 Fyzika
Cvičení z fyziky II Mgr. Šlouf, Ph.D. Středa 15,30 – 16,15 Fyzika
SEKCE KULTURNÍ
název vyučující čas učebna
Estetika Mgr. Papoušková Pondělí 14,30 – 16,00 VV
Sborový zpěv Mgr. Voříšková Úterý 16,00 – 17,30 HV
Divadelní klub Jihočeské divadlo/

Mgr. Syrovátková

Čtvrtek 17,45 – 19,45 Chemie
Španělské divadlo Mag. Goméz, Mag. Jaber Úterý 13,30 – 15,00
SEKCE SPOLEČENSKO-VĚDNÍ – maturitní a předmaturitní ročníky
název vyučující čas Učebna
Konverzace AJ Mgr. Bauer Středa 14,30 – 15.15 4.E ZE
Ekonomická angličtina Mgr. Royt Pondělí 16,15 – 17,00 2.A
Psychologie zážitková I Mgr. Heller Středa  – lichý týden 16,15 – 17,45 4.A
Psychologie zážitková II Mgr. Heller Středa – sudý týden 16,15 – 17,45 7.A
Psychologie Mgr. Bártová Středa – lichý týden 16,15 – 17,45 5.A
SEKCE SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÍ

název

vyučující čas

učebna

Programování L. Hypša Pondělí 14,30 – 15,30 IVT
Florbal – starší žáci Mgr. Pekař Pátek 14,00 – 15,00 TV
Šachový kroužek p. Černík Úterý 15,30 – 17,00 6.B
Ekologie Pátek 14,00
ŠABLONY  MŠMT
název vyučující čas učebna
Italština Mgr. Midžič Úterý 16,15 – 17,45 3.N
Ruština PaeDr. Korostenská Úterý 16,15 – 17,45 2.A
Němčina + konverzace Mgr. Vazačová Čtvrtek 13,00 – 14,30 1.N
Španělština Mgr. Djoa Musková Středa  14,45 – 15,30

Čtvrtek 14,00 – 14,45

202 , MM
Deskové hry a logika Ing. Maršík, V.Hypša, K. Míka Úterý 13,360 – 15,00 6.B
Čtenářský klub Mgr. Staněk Pátek 14,00 – 15,30 2.A

Nabídka kroužků školního klubu pro rok 2019/2020

název

vyučující čas

učebna

Regionální dějepis Mgr. Hesounová Úterý      13,45 -14,30 2. patro 202
Ruský jazyk PaedDr. Korostenská Pondělí   13,45 -14,30 3.A
Pěvecký sbor Mgr. Kadlecová J. Úterý      16,00 -17,30 6.A
Výtvarný kroužek Mgr. Pelikánová Pondělí   13,30 -15,00 VV – 2. patro
Florbal – mladší žáci Mgr. Pekař Pátek      13,00 -14,00 tělocvična
Horolezecká stěna Mgr. Vondrák Čtvrtek   16,15 -17,45 tělocvična
Sportovní hry Mgr. Heppnerová Středa     14,00-15,30 tělocvična
Volejbal Mgr. Pekař Pondělí   15,45 – 17,15 tělocvična

Bližší informace u vyučujících nebo v kanceláři v 1. patře u M. Kudláčkové