Zájmové kroužky – všichni jste vítáni

 

sportovní hry Mgr. Pekař středa 14:00 – 15:30 TV
florbal Mgr. Pekař pátek 13:00 – 14:30 TV
horolezecká stěna Mgr. Vondrák čtvrtek 16:20 – 17:50 TV
pěvecký sbor Mgr. Kadlecová J. úterý 16:00 – 17:30 hudebna
regionální dějepis Mgr. Hesounová pondělí 13:45 – 14:30
výtvarný kroužek Mgr. Pelikánová pondělí 13:30 – 15:00 VV
chemická laboratoř RNDr. Herdová pondělí 14:00 – 15:30 LabCh
španělština Mgr. Djoa Musková čtvrtek 14:00 – 15:30
francouzština Mgr. Eva Kadlecová čtvrtek 14:30 – 15:15
divadelní kroužek Mgr. Syrovátková středa 17:00 – 19:00
programování Ing. Remeš pátek 14:00 – 14:45 IVT

 

Pozn. Pokud není uvedeno, kde kroužek probíhá, informujte se u příslušného vedoucího.