Zájemci o fyziku se zúčastnili přípravných kurzů k FO

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity letos poprvé pořádá přípravné kurzy pro řešitele domácího kola fyzikální olympiády. Ve středu 19. listopadu se tohoto semináře zúčastnili studenti maturitních ročníků BiGy (kategorie A).

Semináře pro další kategorie budou následovat (nebližší termín – kategorie B, 3. ročník SŠ: 1. 12. 2014, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 1760 – budova C, posluchárna C4).

Pro více informací o konaných seminářích kontaktujte V. Šloufa (slouf(at)bigy-cb.cz).


pkfo2 pkfo3 pkfo1