Za studiem do Německa

Ve dvou červnových týdnech měli vybraní studenti, kteří se připravují na složení zkoušky Německý jazykový diplom a uvažují o studiu na některé z německých univerzit, možnost seznámit se s tím, jak vypadá studium v naší sousední zemi. Tento projekt uspořádala a financovala Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD).

První skupina studentů strávila společně s polskými studenty týden na Technické univerzitě v Chemnitz v Sasku. Přivítal nás prorektor prof. Dr. M. Eibl, který zároveň tento projekt zahájil. Poté byli studenti seznámeni s jednotlivými fakultami a stipendijními možnostmi během studia – pro neněmecké studenty.

V následujících dnech navštěvovali studenti – podle svého zájmu – jednotlivé přednášky. Výběr byl opravdu pestrý – pro představu jmenuji pár přednášek: základy marketingu, úvod do dějin komunikace a médií, teoretická elektrotechnika, motory dopravních prostředků, systémy v průmyslu, obchodě a ve službách, způsoby soužití – zejména v Evropě, základy sportovní terapie, mikrosystémy v medicíně nebo výuka německého jazyka pro cizince.

Mimo jiné poznali studenti jak se žije na kolejích a okusili jídlo v tamějších menzách.
Součástí tohoto programu byla i komentovaná prohlídka města.

Druhá skupina studentů trávila projektový týden na různých univerzitách v Bádensku- Würtembersku. Byl to tak trochu putovní týden – a nejen pro naše studenty. Studenti biskupského gymnázia se seznamovali s možnostmi studia ve výše zmíněné spolkové zemi společně se studenty z Estonska, Litvy, Lotyšska a Maďarska.

Studenti našeho gymnázia reprezentovali jako jediní Českou republiku. Všichni jsme byli ubytováni ve Stuttgartu, odkud jsme každý den vyjížděli na jinou univerzitu. Tak jsme se postupně seznámili s univerzitou v Tübingen, jsme hosty na pedagogické fakultě v Ludwigsburgu a na vysoké škole ve starobylém městě Ulmu a v Aalen. V neposlední řadě byli studenti informováni o duálním studiu v Heilbronnu.
Součástí programu bylo mimo jiné seznámit se s hostitelskou zemí, a tak jsme poznávali město Ulm s průvodcem. V Tübingen jsme sjížděli část řeky Neckar.

Každý večer měl i svou kulinářskou tečku v podobě společné večeře, takže jsme okusili i jak chutná Bádensko-Würtembersko.

Mgr. Dana Jakešová

 

foto2018