Za španělskou kulturou do Prahy

Španělský Institut Cervantes se stal cílem naší exkurze. Institut podporuje výuku španělštiny, přispívá k rozšíření kultury španělsky mluvících zemí a mimo jiné pořádá i zkoušky pro získání španělského diplomu DELE, které se konají i na naší škole.  Hned jak jsme dorazili, usadili jsme se do velkého sálu, kde nám byl celý institut představen. Poté jsme zahájili kvíz, za který jsme dostali drobné ceny a následně jsme se vypravili do zdejší malé knihovny. Zde se mohou lidé připravovat na zkoušky, půjčovat si španělské knížky nebo poslouchat španělskou hudbu. Dozvěděli jsme se, co vše v knihovně můžeme najít a sami jsme si zkusili různé knihy vyhledávat. Institut je velmi moderní a příjemné místo. Potkáte se tu především s rodilými Španěly, kteří jsou moc milí a vše vám rádi ukážou.

Tereza Ježková