Za Otcem vlasti jubilejně a trochu jinak

Třída 2. C navštívila v Praze výstavu Císař Karel IV. 1316–2016, která vznikla u příležitosti 700. výročí narození největšího Čecha (tento přídomek získal slavný vladař podle výsledků české televizní ankety z r. 2005). Výstavu můžete shlédnout ve Valdštejnské jízdárně do konce léta, pak se postěhuje do Norimberku. Zájem je tak velký, že výprava se neobejde bez časové vstupenky, ovšem k tomu je možné si objednat průvodcovský výklad. Naším průvodcem byl zasvěcený mladík, který věděl mnohem víc než nabízely popisky k exponátům. Výstava je poněkud statická, ale reprezentativní, s řadou unikátních exponátů, od západoevropských plastik přes jihočeské deskové oltářní obrazy až po myší mumii 🙂 z časů morové epidemie v polovině 14. století.

Načasování prohlídky vyšlo tak šikovně, že jsme si mohli ještě dopřát aspoň vnějškovou prohlídku gotických částí Pražského hradu a setkání se sochami na Karlově mostě.

 

2CaK43 2CaK42 2CaK41