Srovnání výsledků maturitních zkoušek

Naše gymnázium dosáhlo výborných výsledků ze zkoušek z předmětů společné části MZ ve srovnání s gymnázii v ČR:

 

Předmět Počet maturujících na BIGY Celostátní percentil gymnázií Percentil BIGY
Český jazyk 97 80,1 86,0
Anglický jazyk 52 89,0 94,4
Německý jazyk 17 81,6 92,4
Matematika 17 71,4 80,5