Výsledky přijímacího řízení

Náhradní termín:

icopdfVýsledky pro osmileté studium (obor 79-41-K/81)

icopdfVýsledky pro šestileté studium (obor 79-41-K/61)

 

Řádné termíny:

icopdfVýsledky pro čtyřleté studium (obor 79-41-K/41)

icopdfVýsledky pro šestileté studium (obor 79-41-K/61)

icopdfVýsledky pro šestileté bilingvní studium (obor 79-43-K/61)

icopdfVýsledky pro osmileté studium (obor 79-41-K/81)


Přijatí uchazeči potvrzují svůj úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek lze dodat osobně na sekretariát školy nebo doporučenou poštou na adresu gymnázia. Zápisový lístek je třeba odevzdat nebo odeslat co nejdříve, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o přijetí zveřejněno. Zápisový lístek lze doručit pouze na jednu školu, tj. na školu, kam chce uchazeč o studium skutečně nastoupit. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tím práva být přijat do dané střední školy

Pro odevzdání zápisových lístků a odvolání v rámci přijímacího řízení, jsou úřední hodiny v sekretariátu školy od 7:00 do 16:00 hod (po telefonické domluvě na čísle 380 420 211 kdykoliv).


Vzhledem k předpokládaným posunům v pořadí žáků upozorňujeme rodiče na nutnost podání odvolání v případě nepřijetí uchazeče, a to do 3 pracovních dnů. Doporučujeme použít námi připravený vzor. Žádost je možné podat až po obdržení doporučeného dopisu o nepřijetí žáka. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví.


Informační schůzka pro rodiče budoucích 1. ročníků se bude konat 17. června 2021 v 16:30 hod v budově gymnázia.

Více informací k přijímacímu řízení »