Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Důležité upozornění!
Vzhledem k předpokládaným posunům v pořadí žáků upozorňujeme rodiče na nutnost podání žádosti o nové rozhodnutí (viz vzor).
Žádost je možné podat až po obdržení doporučeného dopisu o nepřijetí žáka. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví.

Řádné termíny

icopdfVýsledky pro čtyřleté studium (obor 79-41-K/41)

icopdfVýsledky pro šestileté studium (obor 79-41-K/61)

icopdfVýsledky pro šestileté bilingvní studium (obor 79-43-K/61)

icopdfVýsledky pro osmileté studium (obor 79-41-K/81)


Přijatí uchazeči potvrzují svůj úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek lze dodat osobně na sekretariát školy nebo doporučenou poštou na adresu gymnázia. Zápisový lístek je třeba odevzdat nebo odeslat co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o přijetí zveřejněno. Zápisový lístek lze doručit pouze na jednu školu, tj. na školu, kam chce uchazeč o studium skutečně nastoupit. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tím práva být přijat do dané střední školy

Pro odevzdání zápisových lístků a odvolání v rámci přijímacího řízení, jsou úřední hodiny v sekretariátu školy od 7:00 do 16:00 hod (po telefonické domluvě na čísle 380 420 211 kdykoliv).

Více informací k přijímacímu řízení »

icopdfProč jít na Bigy? Na co se můžeš těšit?

Informační schůzka pro rodiče nově nastupujících žáků se bude konat ve čtvrtek 25. června 2020 v 16:30 hod. v budově gymnázia. Těším se na naše společné setkání v září.

M. Maršík
ředitel školy