Vyhlašujeme 5. ročník fotografické soutěže Chemie kolem nás

Vyhlašujeme 5. ročník chemické fotografické soutěže. Cílem je fotograficky zachytit chemii ve světě kolem nás zajímavým nebo uměleckým způsobem. Může se jednat o zajímavý chemický objekt, jev nebo proces.

Těžko se dá jednoznačně odpovědět na otázku: „Co je a není chemický jev?“ Někdy se chemické jevy prolínají s jevy fyzikálními či biologickými. S tím se samozřejmě počítá. Proto pojem „chemický jev nebo proces“ chápejme jako jakýkoliv jev či proces, který nějak souvisí s chemií.

Autoři nejlepších výtvorů obdrží hodnotné ceny!

Více informací 

Pro inspiraci uvádíme několik příkladů: