Volební kampaně a sociální média

Studenti předmaturitního ročníku se zúčastnili dvou přednášek Mgr. Otty Eibla, PhD. z Fakulty sociálních studií MU v Brně. První z nich se týkala sociálních médií a jejich historie a v druhé jsme se dozvěděli něco o volebních kampaních a vlivu, který mají na voliče. Jednalo se o zajímavé zpestření výuky základů společenských věd.

Barbora Šlechtová, 3.C