Vlčí máky pro veterány

Na naší škole jste mohli 11. listopadu potkat studenty i pedagogy se symbolickým vlčím mákem na klopě. Tyto květiny tradičně zdobí hroby padlých vojáků a jejich nošením vzdáváme úctu válečným veteránům v den, kdy podpisem mírové smlouvy skončila první světová válka. Od listopadu 2001 se tento den připomíná také v České republice a naše škola se jako jedna z mála zapojila do charitativní sbírky Paměti národa, která prodejem symbolických vlčích máků vybírá prostředky na další natáčení příběhů našich veteránů, kteří bojovali za naši svobodu a demokracii. S tím svým se už Paměti národa svěřilo 900 válečných veteránů.