Velká gratulace

Letošní maturanti opět ukázali, že jejich znalosti angličtiny jsou na tak dobré úrovni, že všech 49 přihlášených úspěšně složilo cambridgeské zkoušky! Z uvedeného počtu jsme získali 28 diplomů úrovně B2 (FCE), 18 C1 (CAE) a 3 studenti se mohou pyšnit dokonce úrovní C2. Velký obdiv patří nejen studentům za jejich svědomitou přípravu, ale také učitelům angličtiny ve všech ročnících. Věřím, že i jarní termín zkoušek bude neméně úspěšný a že nabyté znalosti pomohou při maturitě či přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Pro zájemce o studium je to potvrzení, že „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“, tedy, že studium na Bigy patří sice k náročnějším, avšak jeho absolventi díky své jazykové vybavenosti a znalostech získaných v dalších předmětech bez problémů zvládají studium na prestižních univerzitách, na svou alma mater rádi vzpomínají, a pomáhají tak šířit dobré jméno našeho gymnázia.

Ještě jednou velký dík všem!

Michaela Kudláčková