Veletrh vysokých škol

V pátek 25. listopadu 2016 se na BIGY konal Veletrh vysokých škol. Jednalo se o sérii přednášek, které měli studentům vyššího gymnázia přiblížit, jak to chodí na té či oné vysoké škole, jaké jsou přijímací řízení a celkově studentský život na VŠ. Přednášející byli samotní studenti, absolventi BIGY, kteří nyní zažívají popisované náležitosti.
Absolventi přišli v opravdu hojném počtu čítajícím 34 zástupců z oborů humanitních, technických, přírodovědných a lékařských. Veletrh VŠ se uskutečnil již podruhé, první ročník proběhl před dvěma lety. Velké poděkování patří nejen bývalým studentům za jejich ochotu se tohoto projektu zúčastnit, ale také učitelům, kteří se podíleli na organizaci celé akce (M. Kukrálové, M. Nygrýnové, D. Jakešové, L. Peckové a M. Grusovi).

Fotografie a úvodní slovo pořídil Tomáš Kouba, 5. G

Bezprostřední reakce jednotlivých studentů:

Získali jsme cenné rady v souvislosti s volbou seminářů a přípravou k přijímacím zkouškám.

Měla jsem možnost zúčastnit se veletrhu vysokých škol. Vybrala jsem si sekce medicína a v druhém kole přírodní vědy. Nejvíce mne zaujaly Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Studenti nejprve představili svou školu a popřípadě i svůj obor, poté se soustředili na přijímací řízení, což jsou velmi užitečné a nepostradatelné informace. Všichni byli velmi přívětiví a zodpověděli nám všechny zvídavé dotazy. Bylo to pro mne velmi příjemné odpoledne.

Pro současné i budoucí maturanty šlo o užitečnou možnost dozvědět se něco více o jejich budoucích VŠ, popřípadě pomoci s výběrem té správné.

Myslím si, že veletrh vysokých škol byl pro mě velice přínosný a tak musím poděkovat především učitelům a studentům vysokých škol za zorganizování této, dalo by se říct akce, která mi pomohla s vybráním seminářů a ve výběru vysoké školy. Já osobně jsem si vybrala 2 sekce (obě přírodovědné) a musím říct, že mě každá vysoká škola nějak zaujala, ale mým favoritem se stala lékařská fakulta v Plzni a tak doufám, že se mi můj sen splní a jednou se stanu doktorkou. Ale také jsem zjistila, že nic není zadarmo a že všechno něco stojí. Proto nic nemůžu nechat náhodě a právě toto mě „nakopnulo“ k učení a už se těším, až budu prozkoumávat každé místečko v lidském těle. Doufám, že i v budoucnu se opět uskuteční tento veletrh a přeji si, abych právě já jednou stála na místě, kde tento rok stáli studenti vysokých škol.