Veletrh vysokých škol aneb mé místo po Bigy

V pátek 7. 11. prošli branami gymnázia studenti, jež tudy před několika lety odešli, aby se vydali na svou další pouť za vzděláním. Nevrátili se proto, aby opět zasedli do školních lavic našeho gymnázia, ale aby nám, současným studentům, odpověděli na otázky týkající se naší budoucnosti, to jest výběru vysoké školy.

Absolventi přišli v opravdu hojném počtu čítajícím 45 zástupců z oborů humanitních, technických, přírodovědných a práva. Jejich pomoc jsme opravdu uvítali, velice cenné byly jejich rady v souvislosti s volbou seminářů a přípravou k přijímacím zkouškám.

A proto patří velké poděkování nejen jim za jejich ochotu se tohoto projektu zúčastnit, ale také panu spirituálovi J. Prokešovi, který s tímto nápadem přišel, dále paním profesorkám, které pomohly s přípravou a organizací této akce.

Barbora Vitoňová, 3.C