Vánoční balíčky pro lidi bez domova

Vážení rodiče,

Také v tomto roce bychom se rádi zapojili do přípravy vánočních balíčků pro lidi bez domova.
Měli jsme možnost poznat, že problém bezdomovectví se netýká jen několika žebrajících, nevábně vonících a často opilých jedinců, které tak neradi potkáváme na ulicích. V azylovém domě jsme potkali desítky těch, kteří přišli o své domovy díky nefungujícím rodinným vztahům, neuváženým půjčkám, ztrátou zaměstnání…

Moc si vážíme práce těch, kteří se těmto lidem snaží pomoci, kteří jim dávají naději.

I o letošních Vánocích bychom chtěli pomoci a o pomoc poprosit i Vás.

Azylový dům Sv. Pavla pořádá 20. 12. vánoční večeři pro lidi bez domova. Chtěli bychom pro ně tak jako v minulém roce na tento den připravit dárkové vánoční balíčky.

Budeme moc rádi, pokud naši snahu pomoci podpoříte.

Děkujeme!

Studenti Biskupského gymnázia

plakat