V postní době pomáháme rodinám pečujícím o dítě se zrakovým a kombinovaným postiženímm

Tak jako v minulých letech i v letošní postní době, která nás vybízí nejen k zamyšlení a vděčnosti za vše dobré, čeho se nám v životě dostává, ale také k vnímavosti k potřebám druhých, bychom se z Biskupského gymnázia rádi pokusili společnými silami pomoci tam, kde je to potřeba.

Letošní postní sbírku bychom tak rádi zaměřili na podporu Střediska rané péče, které se specializuje na pomoc a podporu rodin pečujících o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do sedmi let věku.

Smyslem sbírky není jenom získat peníze na nákup speciálních hraček, kompenzačních a stimulačních pomůcek, ale také seznámit naše studenty a prostřednictvím nich s náplní a smyslem této péče. Jsem přesvědčen, že se nám to podařilo, svědčí o tom i vybraná částka přesahující 40 tisíc korun.

Přál bych nám všem, abychom každý tímto třeba drobným krokem zvláště v postní době přispívali k vytváření prostředí, ve kterém budeme prožívat přípravu na Velikonoce jako jedna velká rodina.

Požehnání a pokoj do doby postní i radostné prožití letošních Velikonoc za celý kolektiv Biskupského gymnázia přeje

P. Pavel Němec

spirituál gymnázia