Úspěšný výlet do Oder

Jen co jsme se (členové Bigysboru) 19. 3. dozvěděli o postupu do finále soutěže Gymnasia Cantant, nasedli jsme do dalšího vlaku a mířili na Přehlídku církevních škol v Odrách. Naplněni euforií jsme opět většinu cesty prozpívali a velice jsme se těšili na program v Odrách. Ani menší zpoždění a několik přestupů nám dobrou náladu nevzalo. V Odrách jsme se ubytovali v místní škole a po krátké zkoušce jsme šli spát, abychom na své vystoupení dalšího dne měli dostatek energie.
Ráno jsme se hned po snídani vydali do kulturního domu, kde se celá přehlídka odehrávala. Se zatajeným dechem jsme sledovali jednotlivá vystoupení mladých umělců, mezi nimiž vystoupili i studenti našeho gymnázia – Elishka Tabrizi s recitací, Ondřej Tomášek s hrou na klavír a Matěj Hulička s hrou na příčnou flétnu. O přestávce mezi představeními se také konalo vyhlášení literární soutěže na téma Kolik tváří má svoboda, kde jsem si převzala odměnu za krásné třetí místo v kategorii poezie.
V dalším bloku přišel na řadu i Bigysbor. Nastoupili jsme s trémou, která však rychle přešla, když zazněly první tóny písně. Publiku jsme předvedli písně Hoja ďunďa, Cipuruška, Starý muž, Ratoh duek a Happy. Když jsme si po vystoupení oddechli, čekali jsme na hodnotící seminář. Porotci v naší kategorii byli dva, a ačkoli měli určité výhrady, hlavně k ozvučení, slyšeli jsme i slova chvály, která nás potěšila. Po celý zbytek dne jsme mohli sledovat další soutěžící, kteří vystupovali s recitací, zpěvem, divadlem a mnoha dalšími druhy umění. Večer jsme pak naplnili smíchem a strávili jej především seznamováním se s dalšími lidmi a zpěvem.
Druhého dne jsme se znovu vydali do KD, kam jsme šli podpořit další reprezentanty naší školy – Adama Douchu a Jakuba Vaclíka – oba vystoupili se zpěvem a hrou na kytaru. I je porota chválila a publikum oba ocenilo velkým potleskem. Jakub dokonce vyhrál Cenu diváka. Den pokračoval dalšími krásnými vystoupeními.
Odpoledne přišlo překvapení – Bigysbor a Adam Doucha byli vybráni, aby vystoupili na Galavečeru, který ukončoval přehlídku. Vystoupili jsme tedy znovu s písněmi Ratoh duek a Happy.
Program celé této přehlídky byl příjemně pestrý. Prolínalo se zde umění s vírou a tématem svobody, které nám připomnělo mimo jiné památku Jana Zajíce a dalších, kteří za svobodu bojovali.
Závěrem bych chtěla říci, že účast na této přehlídce pro nás byla přínosem – měli jsme příležitost lépe se poznat (a to nejen mezi sebou, nýbrž i se studenty církevních škol z celé České republiky) a zároveň jsme dostali mnoho rad od odborných porot, kterých jistě brzy využijeme – třeba ve finále Gymnasia Cantant nebo na Setkání sborů tří zemí.

Anna Votrubová