Úspěšná pracovní kariéra začíná na BIGY

Jazyková vybavenost otevírá dveře k mezinárodním pracovním týmům.

Ve Skautském institutu v Praze se konal křest knihy „V bludišti jménem Alzheimer“. Patrony knihy byli prof. Helena Třeštíková, známá dokumentaristka a režisérka, a spisovatel a architekt Ing. Arch. Michael Třeštík.

Autorkami jsou tři neurovědkyně. Pro BIGY je velkým potěšením, že jednou z autorek je naše bývalá studentka Mgr. Hana Marková, Ph.D.

Hana Marková maturovala na BIGY v roce 2009, poté vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy. V roce 2019 ukončila doktorské studium neurověd na 2. lékařské fakultě UK. Účastnila se dvou klinicko-výzkumných stáží na neuropsychiatrických klinikách: v roce 2013 v Londýně a v roce 2018 v Bostnu.

Se svými kolegy pracuje Hana Marková na epidemiologické studii Czech Brain Aging Study (http://cbas.cz/). Jedná se o mezinárodní spolupráci s výzkumnými týmy a klinickými pracovišti z Velké Británie, Švédska, USA, Austrálie a Tasmánie.

Mgr. Dana Jakešová