Úspěchy studentů Bigy v matematických soutěžích

Ve středu 17. května proběhlo okresní kolo Pythagoriády. Největší radost nám udělali primáni (kategorie 6. roč.): na 1. – 3. místě se umístila Aneta Kudlatová (1.A),  úspěšnými řešiteli jsou dále Markéta Erbenová (1.A), František Čoudek (1.A), Max Nejedlý (1.A). Okresního kola se zúčastnilo 88 soutěžících, úspěšných řešitelů bylo 25; tj. 28,41%, z toho 4 studenti Bigy.

Dobře si vedli i studenti kategorie 8. ročníku. Úspěšnými řešiteli okresního kola Pythagoriády jsou Anna Míčková (3.A), Pavel Steier (1.N).

Od ledna se konala i okresní a krajská kola Matematické olympiády.

V okresním  kole kategorie Z6 zvítězila taktéž Aneta Kudlatová (1.A, 1. – 12. místo); úspěšnými řešiteli jsou dále Tereza Průšová (1.A), Iva Zábranská (1.A), Max Nejedlý (1.A).

V okresním  kole kategorie Z8 se úspěšnou řešitelkou stala Anna Míčková (3.A), na vítězství jí chyběl 1 bod a nakonec obsadila 7. – 11. místo.

Do krajského kola kategorie Z9 postoupila Tereza Bouberlová (2. G) a do krajského kola kategorie B Oliver Šmakal (4.N). Oliver byl též úspěšným řešitelem krajského kola.