Úspěchy našich studentů ve fyzikální olympiádě

Student Aleš Hanžlík ze třídy 4.N dosáhl mimořádného úspěchu – obsadil 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády v kategorii C. Gratulujeme!

Velmi blahopřejeme také dalším úspěšným řešitelům, kterými byli: David Dolejší ze 6.A (kategorie C), Marie Benedová a Filip Erben z 5.A (kategorie D) a Kryštof Nekola ze 2.N (kategorie E).

Děkujeme za vynaložené úsilí i dalším studentům naší školy, kteří se zúčastnili fyzikální olympiády.