Úspěchy našich studentů ve fyzikální olympiádě

Tři studenti vyššího gymnázia dosáhli významného úspěchu, neboť se stali úspěšnými řešiteli krajského kola fyzikální olympiády. Jde o Víta Anderleho ze 7.A (4. místo v kategorii B), Davida Dolejšího taktéž ze 7.A (7. místo v kategorii B) a Kryštofa Nekolu ze 3.N (12. místo v kategorii D). Gratulujeme!

Děkujeme za vynaložené úsilí i dalším sedmi studentům naší školy, kteří se soutěže zúčastnili.