Úspěch v soutěži Frankofonie

Studenti nižšího gymnázia ze tříd 4.A , 1.N , 2.N se zúčastnili již 17. ročníku soutěže Frankofonie. Cílem soutěže bylo podpořit znalosti studentů v oblasti historie, geografie, kultury a umění frankofonních zemí. Z deseti zadaných výrazů si každý student zvolil jeden a na vybrané téma výtvarně zpracoval projekt. Nejpoužívanějším tématem byl výraz „composer“, dále si studenti oblíbili i výrazy „signe“ či „arabesque“. Z vyššího gymnázia se zapojila studentka z 6.A Josefína Vejsová ztvárněním videa.  Z každé třídy učitelé vybrali nejvíce povedené projekty, které byly zaslány do soutěže.

V samotné soutěži uspěly Klára Kylianová ze třídy 2.N, Anna Hladíková z 1.N a Josefína Vejsová z 6.A. Všem moc gratulujeme a přejeme příjemnou cestu do Prahy, kde se bude 20. března konat slavnostní vyhlášení a předání cen.

                                                                                                                           Eliška Fialová a Hana Rusová, 4.A