Týden plný zážitků na Technické univerzitě v Chemnitz

27 studentek a studentů z Biskupského gymnázia J.N.Neumanna a Polska navštívili ve dnech 19.-21.června 2017 Technickou univerzitu v Chemnitz.

Týden otevřených dveří zahájil prof. Dr. Maximilian Eibl, prorektor mezinárodního univerzitního centra. Také zástupkyně radnice přivítala studenty a formou prezentace představila město. Koordinátorka projektu paní Ilona Scherm informovala o jednotlivých fakultách a studijních oborech. Studenti pak měli možnost hovořit s českými a polskými studujícími na tamější univerzitě.

Jakub Žondecký, bývalý student naší školy, hovořil o svých studijních začátcích v Chemnitz , o průběhu studia a vzájemné studentské pomoci. Toho času studuje na TU Chemnitz obor fyzioterapeut.

První den zakončila prohlídka města s průvodcem.

Ve úterý a ve středu se studenti účastnili přednášek a seminářů. Už před odjezdem do Chemnitz uvažovali o tom, které obory by rádi navštívili. V široké nabídce přednášek či seminářů se například objevila témata: textilie v medicíně, extremismus- radikalismus- populismus,virtuální realita anebo strojírenství.

Nejvíce si naši studenti pochvalovali přednášky, popřípadě semináře, kdy byli přímo vtaženi do výuky a mohli tak spoludiskutovat s profesory nebo studujícími na univerzitě.

Naši studenti si prohlédli celý univerzitní kampus – tedy kafetérie, menzy a koleje,sportovní areály a také studentské kluby. Dostalo se jim informací o způsobu financování studia, bydlení a také o stipendijních programech.
Co naše studenty překvapilo? – Mateřská školka pro studující matky a bio-zahrada v kampusu, kde studující pěstují ovoce a zeleninu pro vlastní spotřebu.

Mgr. Dana Jakešová

chemnitz