Třídní schůzky

Třídní schůzky s třídními učiteli se budou konat 20. dubna 2021, v daném týdnu budou probíhat i konzultace jednotlivých vyučujících.

Vzhledem k epidemiologické situaci se setkáme opět online, rodiče budou s dostatečným předstihem informováni o postupu e-mailem.