Tři králové z Bigy patří k nejúspěšnějším

Koledníkům z Biskupského gymnázia se podařilo pro Městskou charitu v rámci Tříkrálové sbírky vybrat 72 918 Kč, což je více jak dvojnásobek oproti roku 2014, kdy vybrali 31 392 Kč. Jako výraz poděkování plánuje Městská charita v příštím roce skupinu nejšikovnějších koledníků odměnit.


004154 004150 004143