Přírodní vědy s TalentAkademií 4

Vzdělání, nadšení, nová přátelství a nabitý program. To je jen pár slov, kterými by se daly
vystihnout úžasné tři dny letošní TalentAkademie 4. Tento projekt je pro nadšence
z gymnázií celého Jihočeského kraje, kteří o něj mají zájem, účastní se příslušných olympiád
a jsou vybráni svými učiteli. Program letošního čtvrtého ročníku se točil především okolo
přírodních věd. Vyslechli jsme si přednášky celé řady odborníků, doktorů a profesorů,
seznámili jsme se s nadšenými vrstevníky z jiných částí kraje.

První části programu se ujali experti z biochemické laboratoře Českobudějovické
nemocnice. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o genetice, PCR, laboratorní
diagnostice a mnoho dalšího. Odpoledne jsme si vyslechli prezentaci o Centrální laboratoři
v Madetě a přednášky o Klíšťové encefalitidě a Covidu-19. Semináře byly nejen velmi
poučné, ale také zábavné a pomohly nám s rozšířením našich obzorů.
Večer jsme měli možnost osobně se setkat s panem Markem Ebenem, který byl pozván
jakožto speciální host a byl tradičně jmenován prezidentem letošní TalentAkademie,
podobně, jako jiní výjimeční hosté v minulých letech. Po diskusi se známou osobností, zbyl
čas i na focení a pár podpisů.

Druhý den jsme strávili na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Tam si pro nás
vědečtí pracovníci připravili zajímavé přednášky o kryptozoologii a objevování nových
živočišných druhů. Odpoledne jsme na univerzitě pokračovali vývojem rostlin a za pomocí
mikroskopů jsme pozorovali a zkoumali obyvatele okolní přírody. A nezůstali jsme jen u
vodních řas a prvoků; na večer pro nás byla přichystána videokonference o hydrologii od
pana profesora, který se připojil až z Washingtonu. Po dni plném nezapomenutelných
zážitků jsme si ještě vyslechli pár historických zajímavostí o Českých Budějovicích při večerní
procházce městem.

Poslední den se nesl ve znamení forenzních věd. Dopoledne jsme totiž strávili na Krajském
ředitelství policie Jihočeského kraje se zkušenými experty z oblasti kriminalistiky. Nejenže
jsme měli možnost nahlédnout do pracovních prostorů, ale také jsme byli seznámeni s
praktickým zapojením nápomocných věd, jako je například daktyloskopie, genetika či
chemie. Na závěr akce jsme se ještě vyfotili a po rozloučení jsme plní dojmů vyrazili domů.
Na závěr bychom rádi poděkovali za tuto úžasnou příležitost, která nám dala spoustu
užitečných zkušeností do budoucna, a doufáme, že další ročníky budou stejně tak
povedené, jako byl ten letošní.

Nikola Janovská, 8.A a Dominik Sloup, 5.N