SVČ otevírá své kroužky

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU otevírá své kroužky!
Všichni přihlášení budou kontaktováni vyučujícími/lektory kroužků, případně je kontaktujte sami.
Sportovní a hudební kroužky tvoří výjimku, zatím se neotvírají.
Více informací u Mgr. Hany Kalné (kabinet naproti recepci).