Maturitní zkouška

Na této stránce naleznete důležité informace a dokumenty týkající se konání maturitní zkoušky.


icopdfOrganizace maturitních zkoušek


icopdfŠkolský zákon

icopdfMaturitní vyhláška

icopdfMožnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka


Jednotné zkušební schéma pro jarní termín 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

Maturitní četba

icopdfŠkolní seznam maturitní četby

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro šk. r. 2019/2020

icopdfAnglický jazyk

icopdfAnglický jazyk – 3. č. společné části

icopdfBiologie

icopdfDějiny výtvarného umění (jen nepovinná zkouška)

icopdfDějepis

icopdfDějepis (bilingvní studium)

icopdfFrancouzský jazyk

icopdfFrancouský jazyk – 3. č. společné části

icopdfFyzika

icopdfChemie

icopdfChemie (bilingvní studium)

icopdfInformatika a výpočetní technika

icopdfLatinský jazyk (jen nepovinná zkouška)

icopdfMatematika

icopdfMatematika (bilingvní studium)

icopdfNěmecký jazyk

icopdfNěmecký jazyk – 3. č. společné části

icopdfRuský jazyk (jen nepovinná zkouška)

icopdfZáklady společenských věd

icopdfŠpanělský jazyk

icopdfŠpanělský jazyk a literatura

icopdfŠpanělský jazyk – 3. č. společné části

icopdfZeměpis

icopdfZeměpis (bilingvní studium)


Kontakt:

  • Mgr. Luděk Bělehrad, belehrad(at)bigy-cb.cz