Studijní pobyt ve Vídni

Informace o studijním pobytu ve Vídni

Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin bude Mgr. Jaroslava Vejskrabová přítomna ve škole pro zájemce o pobyt ve Vídni a jejich rodiče.